Bước đầu đánh giá tình hình phẫu thuật điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Xuân Kiên/ Nguyễn Đình Nơi/ Trần Văn Tôn

Đơn vị công tác: Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

  • Mục tiêu: Bước đầu đánh giá tình hình phẫu thuật điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.
  • Đặt vấn đề: Trong chiến lược điều trị ung thư đa mô thức, phẫu thuật là một phương pháp điều trị quan trọng. Xuất phát từ thực tiễn đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu: Bước đầu đánh giá tình hình phẫu thuật điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.
  • Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng tiến cứu mô tả trên 38 bệnh nhân ung thư được điều trị phẫu thuật tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực từ tháng 08/2018 đến tháng 02/2019.

Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán xác định ung thư có chỉ định phẫu thuật tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Bệnh nhân đồng ý tham gia vào nghiên cứu. Đảm bảo đủ thời gian theo dõi 6 tháng sau phẫu thuật.

Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân từ chối tham gia nghiên cứu. Bệnh nhân được phẫu thuật điều trị ung thư nhưng không đủ thời gian theo dõi.

Quy trình nghiên cứu: Các bệnh nhân ung thu đã được chẩn đoán xác định sẽ được hội chẩn tiểu ban un thư thông qua kế hoạch điều trị và chỉ định phẫu thuật. Các bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật được thu thập đầy đủ các chỉ tiêu trước phẫu thuật. Tiến hành phẫu thuật theo phương pháp đã được thông qua. Ghi nhận các tai biến, biến chứng sớm của phẫu thuật. Đánh giá hiệu quả phẫu thuật, theo dõi đánh giá đáp ứng sau 3 tháng, 6 tháng. Số liệu được xử lý bằng phần mềm tin học SPSS 20.0

Bài viết liên quan

Yêu cầu tư vấn dịch vụ

Hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài chăm sóc khách hàng 1900. 9012
Liên hệ