Thạc sĩ : Nguyễn Thị Thanh Ngân

Trưởng khoa Xét nghiệm

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Nguyễn Thị Thanh Ngân

Developed by Hop Luc Group
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay