Ths.Bs : Nguyễn Văn Hải

Phó Giám đốc Bệnh viện, kiêm Trưởng khoa Nội tim mạch

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Nguyễn Văn Hải

Liên hệ