Bác sĩ CKI : Trịnh Ngọc Thêm

Trưởng khoa Thần kinh

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Trịnh Ngọc Thêm

Developed by Hop Luc Group
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay

Đã đặt lịch