Chuyên ngành nội, tim, thận khớp.

Bác sĩ chuyên khoa II, Thầy thuốc ưu tú : Trịnh Thị Bích

Nguyên Giám đốc bệnh viện K71 Trung ương

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Trịnh Thị Bích

Liên hệ