Chuyên ngành phẫu thuật ổ bụng

Bác sĩ chuyên khoa I : Trịnh Thọ Bích

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Trịnh Thọ Bích

Liên hệ