Đánh giá kết quả bước đầu tạo hình dây chằng chéo trước qua nội soi tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực năm 2015 -2016.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thành Hưng

              Bs CKII. Lê Quốc Huy

              Bs Lại Văn Chinh

Đơn vị công tác: Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực

  • Mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu tạo hình dây chẳng chéo trước qua nội soi tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực từ năm 2015 -2016.
  • Phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứU.
  • Kết quả: Từ tháng 6/2015 đến tháng 7/2016 tại Khoa chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, chúng tôi đã phẫu thuật nội soi tái tạo DCCT đơn thuần 8 bệnh nhân, còn lại 17 bệnh nhân phải xử lý tổn thương kèm theo, chúng tôi dùng mảnh ghép gân cơ chân ngỗng và cơ mác bên dài, thời gian theo dõi trung bình 6 tháng và kết quả theo thang điểm Lysholm và nghiệm pháp lâm sàng.

Điểm Lysholm trung bình sau phẫu thuật là 90,33

Tỷ lệ tốt và rất tốt là 23/25 bệnh nhân (92%), tỷ lệ khá là 2/25 (8%)

Nghiệm pháp Lachman, ngăn kéo trước âm tính ở 23/25 (92%)

  • Kết luận: Tái tạo dây chằng chéo trước là một kỹ thuật mới đang được áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực với tỷ lệ thành công bước đầu khả quan.

Bài viết liên quan

Yêu cầu tư vấn dịch vụ

Hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài chăm sóc khách hàng 1900. 9012
Liên hệ