Hoạt động khám chữa bệnh

  • Khoa Mắt là khoa lâm sang thực hiện khám bệnh chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa, ngoại khoa phù hợp với nhiệm vụ của phân hạng bệnh viện.
  • Khoa Tai-Mũi-Họng khám bệnh chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa.
  • Khoa Răng Hàm Mặt là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa; khám và điều trị các bệnh về răng miệng, chữa răng, nhổ răng, làm răng giả, điều trị một số bệnh vùng hàm mặt
Liên hệ