BSCKI : Mai Văn Sự

Trưởng khoa Ngoại Tổng Hợp

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Mai Văn Sự

Developed by Hop Luc Group
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay

Đã đặt lịch