Bác sĩ CKI : Bùi Tiến Lực

Trưởng khoa Hồi sức - Cấp cứu

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Bùi Tiến Lực

Developed by Hop Luc Group
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay

Đã đặt lịch