Bác sĩ CKII : Ngô Văn Sơn

Phó giám đốc Bệnh viện

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Ngô Văn Sơn

Developed by Hop Luc Group
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay

Đã đặt lịch