Khoa Ung bướu

Bác sĩ chuyên khoa I : Nguyễn Đình Nơi

Phó Giám đốc Bệnh viện, kiêm Trưởng khoa

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Nguyễn Đình Nơi

Liên hệ