Bác sĩ CKI : Nguyễn Xuân Mậu

Giám đốc Bệnh viện

Công trình nghiên cứu

  • Có nhiều năm kinh nghiệm trong chuyên ngành ngoại khoa, Bác sĩ Mậu luôn khiến người bệnh được an tâm trong quá trình điều trị tại khoa.
  • Cá nhân bác sĩ không ngừng cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp để có thể cống hiến nhiều hơn nữa, nhằm mang lại sức khỏe, niềm vui, sự hài lòng cho người bệnh.

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Nguyễn Xuân Mậu

Developed by Hop Luc Group
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay