Bác sĩ CKI : Trần Thị Ban

Trưởng khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Trần Thị Ban

Developed by Hop Luc Group
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay

Đã đặt lịch