Bác sĩ CKI : Trịnh Minh Thuần

Trưởng khoa Phụ sản

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Trịnh Minh Thuần

Developed by Hop Luc Group
Bản đồ
Facebook Messenger
Gọi ngay