Khoa Sản phụ

Bác sĩ chuyên khoa I : Trịnh Minh Thuần

Trưởng khoa

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Trịnh Minh Thuần

Liên hệ