Bác sĩ CKI : Vương Thanh Hướng

Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Vương Thanh Hướng

Liên hệ