Hoạt động của khoa

  • Quản lí cơ sở hạ tầng, hệ thống kho, trang thiết bị, các loại tủ bảo quản thuốc
  • Cung cấp thuốc, hóa chất, y dụng cụ cho các khoa phòng của Bệnh viện
Liên hệ