Thủ tục khám có thẻ bảo hiểm Y tế

Bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm Y tế khi đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quốc tế Hợp Lực, thực hiện theo hướng dẫn: Lấy số thứ tự khám chữa bệnh tại nơi đăng ký số (Nếu chưa rõ thông tin đến bàn tư vấn để biết thêm chi tiết) Đến quầy đón tiếp, xuất trình thẻ Bảo hiểm Y tế, giấy tờ tùy thân có ảnh, hồ sơ chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám để đăng ký và…
Liên hệ